دکتر معتمدی: نقش آفرینی علوم انسانی باعث جذب اجتماعی می شود

تعداد بازدید:۲۱۴
سرپرست دانشگاه علامه‌طباطبائی در دومین بازدید دانشکده ای، با سرپرست و اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر معتمدی: نقش آفرینی علوم انسانی باعث جذب اجتماعی می شود

به گزارش روابط عمومی، دکتر معتمدی در این دیدار که 23 آذرماه برگزار شد، در سخنانی با اشاره به برگزاری این دیدارها گفت: این دومین جلسه ای است که با اعضای هیئت علمی دانشکده ها برگزار می شود. هدف اصلی از این جلسه آشنایی با انتظارهای متقابل و دیدگاه ها و نظرهای اعضای هیئت علمی این دانشکده است. دانشگاه علامه طباطبائی سرمایه ملی و از بزرگ ترین دانشگاه های علوم انسانی در غرب آسیا است. این دانشگاه ظرفیت های علمی و پژوهشی بسیار بالایی دارد، آنچنان که برای تمام دستگاه‌های اجرایی باعث فتخار است که استادان این دانشگاه در جلسات کارشناسی آنها حضور پیدا کنند و نظر کارشناسی خود را ارائه دهند. البته استفاده درست از این ظرفیت ها جزو وظایف رئیس دانشگاه است تا با کمک آنها دانشگاه را گامی به پیش برد.
وی افزود: در روزهای نخست حضورم در سمت سرپرستی دانشگاه علامه طباطبائی با کمک تیمی از همکاران متخصص بخشی از برنامه راهبردی دانشگاه را که مبتنی بر برنامه های بالادستی است، در افق زمانی ۱۴۰۵ تدوین شد. البته نوشتن برنامه استراتژیک و راهبردی برای دانشگاه کار سختی نیست و برنامه ای که به صورت دستوری نوشته و ابلاغ شود به تنهایی خاصیتی ندارد. زمانی می توانیم به تحقق برنامه‌های راهبردی و استراتژیک اطمینان داشته باشیم که این برنامه با همکاری گروه های آموزشی و دانشکده های مختلف انجام شود. به طور مثال اعضای هیئت علمی و گروه‌های دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی می توانند اعلام کنند، این دانشکده در جهت اهداف و ماموریت های دانشگاه چه اقداماتی را انجام می دهد.
دکتر معتمدی با بیان اینکه قبل از هر چیز باید بدانیم چشم انداز و مأموریت‌های دانشگاه چیست، ادامه داد: گروه ها و دانشکده های مختلف فکر کنند که چه ماموریت هایی را دانشگاه می‌تواند داشته باشد بر اساس اطلاعات و مطالعات قبلی چند شاخص مطرح شده است که می‌توانند محور فعالیت‌های دانشگاه قرار گیرند. یکی از ماموریت‌های دانشگاه علامه طباطبائی این است که باید در زمینه تحول در علوم انسانی نقش اساسی داشته باشد و اگر قرار است تحولی در علوم انسانی رخ دهد باید نخستین ارائه دهنده آن تحول، این دانشگاه باشد.
وی با بیان ضروت تقویت جایگاه علوم انسانی در کشور و ارزش گذاری اجتماعی نسبت آن گفت: بایدکاری کرد که در جامعه ارزش گذاری نسبت به علوم انسانی با توجه به اهمیت آن افزایش یابد. یکی از شاخص‌های تحول در علوم انسانی کاربردی کردن آن است. اگر علوم انسانی کاربردی شود و دانش آموختگان علوم انسانی در جامعه نقش آفرین شوند، قضاوت اجتماعی نیز متفاوت می‌شود. نقش آفرینی باعث جذب اجتماعی می‌شود.
سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به ارتباط علوم انسانی با صنعت و جامعه به عنوان یکی دیگر از ماموریت‌های دانشگاه، گفت: اگر در جامعه مشکلی وجود داشته باشد، این مشکلات را باید دانشگاه علوم انسانی با نقش آفرینی در اجتماع حل کند. اقتضای مسائل جامعه، نسل های دانشگاهی را به وجود آورده است، بنابراین اگر بتوانیم ارتباط علوم انسانی را با جامعه برقرار کنیم و پروژه های علوم انسانی بتواند در ارتباط با مسائل اجتماعی راه گشا باشد، تحول در علوم انسانی رخ داده است.
وی تاکید کرد: تحول در علوم انسانی یعنی اطلاعاتی به دانشجویان علوم انسانی منتقل شود که این اطلاعات مبتنی بر جامعه بومی و بر اساس مطالعات این جامعه باشد چرا که مسائل علوم انسانی مبتنی بر فرهنگ و محیطی است که این رفتار در آن شکل می گیرد. ما می توانیم با کمک هیئت علمی، چشم انداز روشنی در یک افق زمانی معین برای دانشگاه تعریف تا به این امر مهم دست پیدا کنیم.
دکتر معتمدی گفت: روزآمدی نیز بعد دیگری از تحول در علوم انسانی است. روزآمدی یعنی دیپلماسی علمی را با تحول در علوم انسانی گره بزنیم تا از اتفاقات علمی دنیا عقب نمانیم. اعضای هیئت علمی دانشگاه با کمک ارتباطات بین الملل می توانند با دیدگاه ها و نظریات استادان در دیگر دانشگاه های معتبر دنیا آشنا شوند.
سرپرست دانشگاه در پایان سخنان خود گفت: از دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی با ظرفیت گروه‌های آموزشی و هیئت‌های علمی انتظار می رود اولویت های خود را مشخص و بر اساس برنامه زمان بندی شده اعلام کنند. او تاکید کرد: دانشگاه با کمک شما می تواند تعالی پیدا کند و در حل مسائل اجتماعی پیشگام شود.
گفتنی است در این نشست اعضای هیات علمی دانشکده به بیان دیدگاه ها، انتظارات و راهکارهای خود در خصوص ماموریت های جدید دانشگاه پرداختند.
دکتر معتمدی در پایان این نشست از بخش های مختلف دانشکده بازدید کردند.