برنامه های روز چهار شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ مدرسه بین المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

تعداد بازدید:۳۰۴
برنامه های روز چهار شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ مدرسه بین المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 

 

درباره لحظه ها- بستر شناسی تاریخی رمان " عقاید یک دلقک"

دکتر آمنه ابراهیمی ( عضو هیئت علمی گروه تاریخ داشنگاه علامه طباطبایی)

روز چهار شنبه ، 1400/09/24  ساعت12-10

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit2

Skyroom.online/ch/atu/lit2

*************************************************************************************************************************************

 

نشست یک استاد، یک تجربه

گفتگویی صمیمانه با دکتر احمد تمیم داری، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی   

روز چهار شنبه ، 1400/09/24  ساعت 14-13

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit1

Skyroom.online/ch/atu/lit1

*************************************************************************************************************************************

کارگاه اینستاگرام و محتوا کلیدی برای کسب درآمد یک مدرس (1)

دکتر بهزاد نزاکت گو (مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی)   
شایان بهجتی (دانشجوی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی)

روز چهار شنبه ، 1400/09/24  ساعت 17-14

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit5

Skyroom.online/ch/atu/lit5

*************************************************************************************************************************************

کارگاه بین المللی ترجمه احکام و آرای قضایی (1)

دکتر حمیدرضا حیدری (استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاهعلامه طباطبایی)

روز چهارشنبه ، 1400/09/24  ساعت 17-15

https://meeting.atu.ac.ir/ch/international-research2

Skyroom.online/ch/atu/ international-research2

*************************************************************************************************************************************

کارگاه توانمند سازی دانشجویان از طریق مهارت های لازم  برای سال 2030
Preparing Students for Education 4.0: Skills 2030

دکتر اسمعیل علی سلیمی (دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی)
مریم رضایی قهرودی (دانشجوی دکتری زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی)

روز چهار شنبه ، 1400/09/24  ساعت 19-17

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit5

Skyroom.online/ch/atu/lit5

*************************************************************************************************************************************

کارگاه واکاوی سیاست های فرهنگی روسیه تزاری در مستعمرات شرقی(زنان و خانواده)

دکتر سیده فهیمه ابراهیمی (استادیار تاریخ دانشگاه علامه طباطبایی)
مهناز نوروزی (استادیار زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی)

روز چهار شنبه ، 1400/09/24  ساعت 19-17

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit2

Skyroom.online/ch/atu/lit2

*************************************************************************************************************************************

کارگاه بین المللی ترجمه متون مطبوعاتی از فارسی به روسی با موضوع اقتصاد و سیاست (2)
translating press texts from Persian to Russian on economics and politics

دکتر مریم مرادی (استادیار زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی)   

روز چهار شنبه ، 1400/09/24  ساعت 20-18

https://meeting.atu.ac.ir/ch/international-research

Skyroom.online/ch/atu/international-research

*************************************************************************************************************************************

کارگاه تربیت ویراستار مقالات علمی، قسمت اول : دستور نگارش (جلسه سوم)

دکتر بهزاد نزاکت گو (مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی)

روز چهار شنبه ، 1400/09/24  ساعت 20-18

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit1

Skyroom.online/ch/atu/lit1

**کارگاه تربیت ویراستار مقالات علمی با ظرفیت محدود و صرفا برای کسانی است که ثبت نام کرده یا می کنند.