برگزاری المپیاد زبان فارسی در آلماتی با مشارکت دانشگاه علامه طباطبائی

تعداد بازدید:۲۹۰
برگزاری المپیاد زبان فارسی در آلماتی با مشارکت دانشگاه علامه طباطبائی

1783_442.jpg

عطنا - دانشگاه ژنپو در قزاقستان هر ساله المپیادی برای دانشجویان زبان دوم در مقطع کارشناسی برگزار می کند. تاکنون رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه ژنپو در پیوندی استوار هر ساله با برنامه ای مرتب و از پیش تعیین شده ازاین فعالیت علمی جانانه حمایت کرده اند.

کادر مجرب دانشگاه دخترانه ی ژنپو اعم از ریاست دانشگاه و رئیس کرسی و یگانه استاد سخت کوش و منضبط  دانشگاه ژنپو، که در حقیقت چونان خواهر خوانده ی دانشگاه الزهرای ایران است، این رویداد علمی را همچنان پا بر جا نگه داشته اند.

این رویداد علمی امسال رنگ و بوی دیگری داشت. استادانی از دانشگاه علامه طباطبایی ایران و دانشگاه الفارابی قزاقستان نیز در طرح سوال و برگزاری امتحان المپیاد و تصحیح اوراق امتحانی مشارکت داشتند و دانشجویانی از کشور ترکمنستان که میهمان دانشگاه الفارابی قزاقستان بودند نیز در این المپیاد شرکت نمودند. جوانانی از دو کشور در کنار هم به رقابت پرداختند و مواد امتحانی چهارگانه ی مهارت سنجی را با علاقه و کوشش، از سر گذراندند. شرم و حیای دانشجویان هنگام تکلم به آن فارسی شیرین، برای همه، هم شنیدنی، هم دیدنی بود. به هر روی در 26  نوامبر به طور معمول هر ساله، کرسی روش تدریس زبانهای خارجی این المپیاد را برگزار کرد.

برگزاری المپیاد زبان فارسی در آلماتی با مشارکت دانشگاه علامه طباطبائی

مراسم افتتاحیه این المپیاد با حضور و سخنرانی رئیس کرسی روش تدریس زبانهای خارجی خانم دکتر آ.م. جلالوا و آقای دکتر اورنگ ایزدی مدرس اعزامی از دانشگاه علامه طباطبایی ایران به دانشگاه الفارابی، آقای دکتر بلاتبک باتیرخان مدرس دانشگاه الفارابی ، خانم دکترغالیه قنبربکوا  مدرس دانشگاه الفارابی و خانم دکتر رزا صادقوا مدرس زبان فارسی دانشگاه ژنپو برگزار گردید.

در این مسابقه با تصمیم هیئت داوران به حائزین بیشترین امتیاز، جوایزی نقدی اهدا شد. آیدا بکمورزینا دانشجوی سال اول دانشگاه  دختران مقام اول را کسب کرد. امید که پیوند علمی دانشگاههای ایران و قزاقستان در محمل فرهنگی زبان فارسی همواره استوار بماند.