• خالی

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در گفتگو با فرارو در پاسخ به اینکه کارنامه اقتصادی دولت در سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: دستاورد عمده دولت در سال جاری، عملا تا پیش از قیمت ارز، کنترل تورم به قیمت تعمیق رکود بوده است. رکود هنوز جریان دارد اگرچه شاخص‌های اقتصادی به واسطه فروش و تولید نفت، چیز دیگری را حکایت می کند اما بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد در رکود به سر می‌برد.