• مرکز زبان علامه


نظر به اینکه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در بین گروه‌های آموزشی خود 8 گروه مربوط به زبان و ادبیات خارجی دارد؛ از این پس مفتخر است در مرکز آموزش زبان خود در قالب کلاس‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در دوره های تابستان فعالیت کند.
در حال حاضر گروه‌های آموزشی زبانهای خارجی ذیل در این دانشکده دائر است:
1)  انگلیسی(مترجمی و آموزش)
2)  عربی
3)  فرانسه
4)  اسپانیایی
5)  روسی
6)  آلمانی
7)  ترکی-استانبولی
8)  چینی
 و کلاس‌های آموزش زبان در قالب زبان‌های آموزشی فوق ارائه می‌گردد.

ثبت نام تعیین سطح زبان انگلیسی و فرانسه

https://t.me/atu_markaz_zabangdk

شماره تماس:  9295949 _0935