• کارکنان دانشکده

کاركنان اداری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
۱ دکتر  نعمت الله ایران زاده رئیس ۸۸۶۹۴۶۶۰
۲ دکتر زهره اله دادی دستجردی معاون اداری- مالی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
۳ دکتر رضا ناظمیان معاون پژوهشی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
۴ دکتر یوسف نوظهور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
5 محمد حسین رمضانی رئیس امور عمومی 88683664-داخلی234
6 مهدی ستاریان مسئول تدارکات 88683664- داخلی214
7 علی باطانی مسئول امور مالی 88690021- داخلی ۲۱۵
8 مهرداد بیک

 

مسعود صدیقی
مسئول سایت و فناوری اطلاعات داخلی۲۰۲

 

داخلی204
9 حسین عزیزی مسئول اتوماسیون تغذیه داخلی 111 , 189
10 رضا حسینی سیانکی مسئول امور کلاس ها داخلی ۲۲۴
11 بی تا عسگری مسئول امور شاهد و ایثارگر داخلی ۱۰۹
12 حمیده رشیدی راد مسئول دفتر ریاست ۸۸۶۹۴۶۶۰- داخلی 240و241
13 فرهاد کریم نژاد مسئول دفتر معاونان ۸۸۶۸۱۸۸۵- داخلی 240و 241
14 حسن ملا احمدی کارشناس گروه های آموزشی دانشکده ادبیات ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
15 گلبهار متانی مسئول امور دانشجویی 122
16 طاهر بیاتی متصدی امور دفتری- دبیرخانه داخلی 222
17 محمد مهدی وکیلی امین اموال و انباردار داخلی155
18 سید محمد مهدی شریعتی مسئول سمعی- بصری داخلی 209
19 پریسا ابراهیمی مدیر داخلی مجلات دانشکده داخلی 161
20 انسیه پزشکیان کارشناس پژوهشی  
21 نیره نظری نوکنده کارشناس پژوهشی 113
22 سکینه فخرقاسمی کارشناس پژوهشی 261
23 تلفن دانشکده ۸۸۶۹2345-9
24 دورنگار دانشکده ۸۸۶۹۰۰۲۰
25 کد پستی دانشکده ۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاركنان اداره آموزش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری پردیس : ترجمه - فلسفه تطبیقی - فلسفه هنر- زبان و ادبیات عربی - آموزش زبان انگلیسی - زبان شناسی - زبان شناسی همگانی - زبان و ادبیات فارسی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
۱ منیژه نیکپور رئیس اداره آموزش 88690030- داخلی135
۲ رضا حسینی سیانکی مسئول امتحانات داخلی 131
۳ فاطمه حاجی محمد ملکی کارشناسی ارشد : زبان وادبیات انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان فرانسه- مترجمی زبان انگلیسی
دکتری: ترجمه - آموزش زبان انگلیسی
داخلی 130
۴ فرزانه حامد منفرد کارشناسی ارشد : زبان وادبیات عربی- زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی - مترجمی زبان عربی - نظریه نقد ادبی داخلی 125
5 مهناز سهرابی کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه دین- فلسفه- فلسفه هنر -فلسفه منطق
دکتری: 
فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه- فلسفه تطبیقی- فلسفه هنر-فلسفه دین-فلسفه و رویکردهای منطقی
داخلی127
6 پوران ناظری کارشناسی : زبان و ادبیات ترکی استانبولی- زبان وادبیات انگلیسی داخلی 128
7 لیلا جمعه خالدی دکتری: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان- زبان وادبیات فارسی- زبان و ادبیات عربی- زبان شناسی
کارشناسی ارشد: زبان شناسی- فرهنگ و زبانهای باستانی- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

داخلی 132
8   کارشناسی : مترجمی زبان فرانسه- زبان روسی داخلی 113
9   کارشناس مسئول اداره آموزش
کارشناسي : ادبيات عربي - مترجمي عربي
داخلی 134
10 شهلا حاتم آبادی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی- زبان چینی - زبان اسپانیایی داخلی 144
11 مهری کیخواه کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی- فلسفه داخلی 133
12 پونه رحمتی کارشناسی ارشد پردیس : زبان و ادبیات فارسی - آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان انگلیسی - زبان شناسی همگانی داخلی 181
13 مجتبی زینلی کارشناسی : تاریخ - زبان و ادبیات آلمانی داخلی 129
       

 

 

 

 

 

 

 

کاركنان کتابخانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 دکتر زهرا کرمزادگان  رییس کتابخانه داخلی ۱۶۴
2 زهره کریمی بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
3 زهره متشکر بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
4 فرناز نژاد عبدالحسینی بخش پایان نامه و نشریات داخلی 165
5 مینا برومند بخش فهرست نویسی و سفارش کتاب داخلی 164
6 زهرا بهبودی جیران بخش فهرست نویسی کتب لاتین داخلی 165
7 مهدی صفدری خسروشاهی بخش فهرست نویسی کتب فارسی داخلی 166