• تاریخچه دانشکدهتاریخچه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی             

این دانشکده مطابق با مصوبه شورای انقلاب در دی ماه ۱۳۶۰ تشکیل شد و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ فعالیت آموزشی خود را در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، مترجمی زبان فرانسه و زبان و ادبیات عرب آغاز نمود.  

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی از ادغام مؤسسات آموزش عالی ذیل تشکیل شده است:

    مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی
    مدرسه عالی ترجمه
    دانشکده دماوند
    پژوهشکده فرهنگ ایران
    دانشگاه ابوریحان بیرونی
    دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

مطابق با مصوبه هیأت امنای دانشگاه مورخ ۹۰/۱۰/۱۳ با ایجاد دانشکده‌های زبان‌های خارجی و الهیات و معارف اسلامی پس از اخذ مجوز گروه‌ها از شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع موافقت شده و در سال ۱۳۹۱ دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی به سه دانشکده زبان و ادبیات فارسی، زبان‌های خارجی و الهیات و معارف اسلامی تفکیک گردید و سپس دو دانشکده ی زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجی مجددا تجمیع شد و تحت نام دانشکده ی ادبیات فارسی و زبان های خارجی قرار گرفت.

 

روسای قبلی دانشکده

۱-دکتر محقق

۲-دکتر پرویز بیرجندی

۳-مرحوم دکتر اسماعیل جاویدان

۴-دکتر احمد تمیم داری

۵-دکتر عبدالله نصری

۶-دکتر سالارمنافی اناری

۷-دکتر سید علی میرعمادی

۸-دکتر مهدی نوروزی خیابانی

۹-دکتر سعید واعظ

۱۰- دکتر عباسعلی وفایی

11- دکتر علی اصغر مصلح 

12-دکتر غلامرضا ذکیانی