• آرشیو اطلاعیه ها


استادان برگزیده گروه زبان و ادبیات عربی

استاد سعید نجفی اسد الهی واستاد رضا ناظمیان از استادان دانشگاه علامه طباطبايي در گروه زبان و ادبيات عربي در نخستين جشنواره ملي مرجعيت علمي در زبان و ادبيات عربي برگزيده شدند. اين نشان روز گذشته در مراسمي كه روز ٢٩ /٩/ ٩٩ به همت انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، به سرآمدان رشته هاي تخصصي اهدا شد. وزارت عتف، يونسكو و إيسسكو و ٤٤ دانشگاه و موسسه فرهنگي ايران و جهان از حاميان اين نشان هستند.

اولین جشنواره ملی نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی

 

تاریخ درج خبر: 1399/10/01 - ساعت درج خبر: ١١:٠٨ - شماره خبر: ١٣٨٠٤ - تعداد بازدید: 235


خروج