• خبر روز


گزارش نشست علمی "آشنایی با وضعیت نشر ترجمه در ایران"

نشست علمی "آشنایی با وضعیت نشر ترجمه در ایران" با حضور جناب آقای جعفر همایی مدیر نشر نی و دکتر مزدک بلوری عضو هیات علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. هدف از این نشست آشنا کردن دانشجویان با مسائل نشر ترجمه در ایران و کمک به ورود آن ها به بازار کار ترجمه بود. در پایان نشست به پرسش های دانشجویان در این خصوص پاسخ داده شد.


 

تاریخ درج خبر: 1397/09/10 - ساعت درج خبر: ١٣:٣٦ - شماره خبر: ٧٥٣٤ - تعداد بازدید: 390


خروج