• خبر روز


افتتاح "مرکز خیام" به عنوان نخستین مرکز علمی و دانشگاهی ایران با ریاست دانشگاه علامه طباطبائی

"مرکز خیام" به عنوان نخستین مرکز علمی و دانشگاهی ایران با ریاست دانشگاه معظم علامه طباطبائی و با حضور بیش از 40 مهمان از میان اساتید زبان فارسی در اسپانیا، اساتید دانشگاه های نبریخا، کمپلوتنسه، آتونومای مادرید،‌ کارلوس سوم، سفیر محترم ج.ا. ایران در مادرید، رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا و شخصیتهای علمی دیگر در مادرید، با حضور ریاست محترم دانشگاه علامه،‌ مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و مدیر گروه اسپانیایی و مدرس اعزامی تدریس فارسی افتتاح شد.

میزبانی این مراسم رسمی را دانشگاه نیریخا بعهده داشت و برنامه در دو بخش استقبال رسمی از هییت ایرانی، بازدید از دانشگاه، ‌امضای قرار تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه بطور اختصاصی صورت پذیرفت و در بخش دوم مراسم رسمی با سخنرانی ریاست دانشگاه نبریخا، ریاست ، مدیر گروه رشته زبان و ادبیات اسپانیایی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه با حضور میهمانان دنبال شد. سخنرانی اختتامیه برنامه توسط سفیر محترم ج.ا. ایران در مادرید ایراد شد.

لازم به توضیح است که زبان فارسی تا این زمان در برخی از مراکز آکادمیک تنها بعنوان یک واحد اختیاری و در زیر مجموعه گروه های عربی دانشگاه های اسپانیا و بطور پراکنده تدریس میشده است. 

نشست بعدی نیز در روز 20 آوریل با معاون و ریاست امور بین الملل دانشگاه پومپه او فابرا در بارسلون صورت پذیرفت. در هر دو نشست به لزوم و امکان همکاریهای مشترک علمی- تحقیقاتی و تبادل استاد و دانشجو برای طرفین از سوی ریاست دانشگاه علامه و اساتید اسپانیایی مورد بحث قرار گرفت و برای انجام برنامه های عنوان شده و پیگیری اهداف در مرحله عملیاتی شده کار به دفتر همکاریهای بین الملل دو مرکز سپرده شد.

   

   

تاریخ درج خبر: 1397/02/10 - ساعت درج خبر: ٠٨:٤٦ - شماره خبر: ٥٩٨٥ - تعداد بازدید: 700


خروج