• خبر روز


اعلام زمان برگزاری آزمون جامع دکتری

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری 

"آزمون جامع دکتری در تاریخ چهارشنبه 13 اسفند 1399 برگزار خواهد شد."

تاریخ درج خبر: 1399/09/10 - ساعت درج خبر: ٢٣:٠٠ - شماره خبر: ١٣٤٨٥ - تعداد بازدید: 291


خروج