• خبر روز


آغازبه کار واحد «کتب، امور علمی و پژوهش‌های دانشجویی» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

واحد «کتب، امور علمی و پژوهش‌های دانشجویی» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، با هدف انتشار آثار علمی، فرهنگی، ادبی و هنری دانشجویان، آغاز به‌کار نموده است.در پیوست دستورالعمل چاپ آثار دانشجویی آورده شده است. همچنین آقای رحمت‌خواه با شماره تماس 48393513-021 جهت هماهنگی و جزئیات بیشتر معرفی می‌گردند.


دستورالعمل چاپ آثار دانشجویی

 

تاریخ درج خبر: 1398/02/02 - ساعت درج خبر: ١٦:٣٣ - شماره خبر: ٨٥٧٨ - تعداد بازدید: 821


خروج