• آرشیو اطلاعیه ها


اعطای بورس دانشگاه کوالالامپور مالزی برای دوره پسادکتری یک ساله

به پیوست فرم پذیرش کار تحقیقاتی تمام وقت دانشگاه کوالالامپور مالزی برای دوره پسادکتری یک ساله با پرداخت حقوق برای دارندگان مدرک دکتری ارسال می گردد.

 

 فرم پذیرش کار تحقیقاتی

نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ درج خبر: 1398/01/19 - ساعت درج خبر: ١٠:٢٠ - شماره خبر: ٨٤٤٩ - تعداد بازدید: 1161


خروج