• آرشیو اطلاعیه ها


آغاز به کار واحد «کتب، امور علمی و پژوهش‌های دانشجویی» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

متناسب با مصوبه هیئت محترم رئیسه دانشگاه در تاریخ 1397/11/10، واحد «کتب، امور علمی و پژوهش‌های دانشجویی» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، با هدف انتشار آثار علمی، فرهنگی، ادبی و هنری دانشجویان، آغاز به‌کار نموده است.

آقای رحمت‌خواه با شماره تماس 48393513-021 جهت هماهنگی و جزئیات بیشتر معرفی می‌گردند.


تاریخ درج خبر: 1397/12/19 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٨ - شماره خبر: ٨٣٧٢ - تعداد بازدید: 759


خروج