• آرشیو اطلاعیه ها


تخصیص امتیاز به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به آگاهی می رساند موضوع نامه شماره 5/83984 مورخ 97/8/22 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در خصوص تخصیص امتیاز به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدی که مقالات خود را در نشریات علمی  ترویجی یا علمی-تخصصی این دانشگاه منتشر می کنند، در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 97/10/15 مطرح و اعضای شورا پس از بحث و تبادل نظر مقرر نمودند برای نشریات علمی-تخصصی این دانشگاه حداکثر یک مقاله تا 0/5 نمره در نظر گرفته شود. ضمنا" این مصوبه شامل کلیه دانشجویانی خواهد بود که از تاریخ تصویب این مصوبه از پایان نامه خود دفاع می‌کنند. شایان ذکر است تخصیص امتیاز به نشریات علمی- ترویجی حسب مصوبه مورخ 94/6/14 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه کماکان به قوت خود باقیست

تاریخ درج خبر: 1397/11/02 - ساعت درج خبر: ٠٨:٥٨ - شماره خبر: ٨٠٠٢ - تعداد بازدید: 417


خروج