• آرشیو اطلاعیه ها


اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان

به نام خدا

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان

دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان پایان ترم (نیمسال اول سال تحصیلی 98-97)، به صورت اینترنتی می باشد.

مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ 03/10/97 لغایت 14/10/97 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه (سما)، نسبت به تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 اقدام نموده و پس از تکمیل فرم‌های مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت کارت اینترنتی ورود به جلسه‌ی امتحان اقدام نمایند.

بدیهی است دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان منوط به تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی می باشد و دانشجویان فاقد کارت آزمون حق شرکت در جلسات امتحانی را نخواهند داشت.

** دریافت کارت ورود به جلسه امتحان بعد از تاریخ 14/10/97، امکان پذیر نمی‌باشد.

 

                                                         مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه

تاریخ درج خبر: 1397/09/21 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥٦ - شماره خبر: ٧٧٠١ - تعداد بازدید: 408


خروج