• خبر روز


منابع آزمون جامع نیمسال دوم 98

منابع ارزیابی جامع نیمسال دوم 98 دانشکده ادبیات به شرح زیر اعلام می گردد.

ضمنا درس مباحث نوین در صرف و نحو زبان فارسی جایگزین مبانی و شیوه های آموزش زبان فارسی مبتنی بر فن آوری نوین شده است.

تاریخ درج خبر: 1399/02/09 - ساعت درج خبر: ١٢:٢٩ - شماره خبر: ١١٨٣٨ - تعداد بازدید: 403


خروج