• خبر روز


قدردانی از کتابداران دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

رو یکشنبه 24 آذرماه به مناسبت هفته پژوهش از کتابداران ارجمند دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با حضور رئیس محترم کتابخانۀ مرکزی و هیأت رئیسه دانشکده، در جلسۀ صمیمانه ای قدردانی شد.

تاریخ درج خبر: 1398/09/25 - ساعت درج خبر: ١٥:٤٢ - شماره خبر: ١٠٧١٠ - تعداد بازدید: 1025


خروج