• خبر روز


پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون
داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ « پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری » به شماره 67272/21 مورخ 18/4/93 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره 237200/21 مورخ 16/12/93 آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ 13/10/93 شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه ، از ﻣﯿﺎن متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 99-98 ، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول ، بدون شركت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .
 ٠٩:٣١ - 1397/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه هفته پژوهش سال 1397
برنامه هفته پژوهش سال 1397
جدول برنامه سخنرانی های هفته پژوهش در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
 ١٤:٠٠ - 1397/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش نشست علمی "آشنایی با وضعیت نشر ترجمه در ایران"
گزارش نشست علمی "آشنایی با وضعیت نشر ترجمه در ایران"
با حضور جناب آقای جعفر همایی مدیر نشر نی و دکتر مزدک بلوری
 ١٣:٣٦ - 1397/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست پژوهشی نقد کتاب "استعاره" از دکتر کورش صفوی
نشست پژوهشی نقد کتاب "استعاره" از دکتر کورش صفوی
روز دوشنبه 28 آبان ماه 97 ساعت 10 تا 12 با حضور استادان بلاغت و زبان شناسی در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی سالن شهید مطهری برگزار می شود.
 ١٦:٢١ - 1397/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش نشست تحلیل و بررسی سینمای اسپانیا
گزارش نشست تحلیل و بررسی سینمای اسپانیا
روز شنبه مورخ 19 آبان 1397 نشستی با حضور دکتر فرشاد زاهدی از دانشگاه کارلوس سوم اسپانیا و اساتید گروه زبان و ادبیات اسپانیایی برگزار شد.
 ١٦:١١ - 1397/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>