نام و نام خانوادگی: بهروز بیک بابایی

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات و گویشهای معاصر زبان ترکی

ایمیل: behruzbaba@yahoo.com

شماره تماس: ؟

سوابق علمی و پژوهشی