اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه اسلینگن آلمان

برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه اسلینگن آلمان

فراخوان دریافت پیشنهاد پروژه پژوهشی شرکت ملی نفت ایران

فراخوان دریافت پیشنهاد پروژه پژوهشی شرکت ملی نفت ایران

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، ورودی های ۹۵ و ماقبل، نوبت دوم (شبانه)

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، ورودی های ۹۵ و ماقبل، نوبت دوم (شبانه)

برنامه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه کارلوس اسپانیا

برنامه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه کارلوس اسپانیا

اطلاعیه و فرم پیشنهادی آموزش برای انتخاب واحد

اطلاعیه و فرم پیشنهادی آموزش برای انتخاب واحد

قابل توجه اساتید و دانشجویان رشته مدیریت تکنولوژی

قابل توجه اساتید و دانشجویان رشته مدیریت تکنولوژی

اطلاعیه ها

برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه اسلینگن آلمان

برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه اسلینگن آلمان

برنامه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه کارلوس اسپانیا

برنامه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه کارلوس اسپانیا

اطلاعیه و فرم پیشنهادی آموزش برای انتخاب واحد

اطلاعیه و فرم پیشنهادی آموزش برای انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان و علاقمندان می رساند مدیریت آموزش های آزاد کارگاه های «کار با نرم افزار SPSS» و «داده کاوی» را برگزاری می کند.

به اطلاع دانشجویان و علاقمندان می رساند مدیریت آموزش های آزاد کارگاه های «کار با نرم افزار SPSS» و «داده کاوی» را برگزاری می کند.

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی با همکاری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کارلوس اسپانیا جهت دوره دانش افزایی

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کارلوس اسپانیا جهت دوره دانش افزایی

تب دانشگاه علامه

دسترسی