• آرشیو اطلاعیه ها


نشست نقد داستان بگذار برسانمت برگزار شد

در راستای برگزاری نشست های پژوهشی نقد داستان که از سوی معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشکده ادبیات برگزار می شود، روز دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 10 الی 12 نشست نقد داستان بگذار برسانمت با حضور نویسنده داستان آقای محمدرضا گودرزی ، دکتر پاینده و آقای عنایت سمیعی از منتقدان مطرح کشور در حوزه داستان برگزار شد.