• آرشیو اطلاعیه ها


نشست تخصصی اندیشه ی آرمانشهری در فرهنگ های غیر غربی

نشست تخصصی «اندیشۀ آرمانشهری در فرهنگ های غیر غربی: رویکردی بینارشته ­ای به آرمانشهرگرایی میان­ فرهنگی اسلامی-ایرانی» با سخنرانی، دکتر محمدکاظم شاکر استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دکتر علیرضا امیدبخش استادیار گروه زبان اسپانیایی، دکتر میرسعید موسوی رضوی استادیار گروه مترجمی انگلیسی، دکتر محمّدامیر جلالی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی و با حضور دکتر ذکیانی ریاست دانشکده ادبیات و زبان های خارجی و جمعی از دانشجویان به همراه پرسش و پاسخ دانشجویان، روز شنبه 6 خرداد در سالن شهید مطهری دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی برگزار شد. این نشست به عنوان پیش­ همایش در جهت معرفی مقالات و سخنرانی هایی برگزار شد که قرار است توسط 6  استاد از دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی به عنوان سخنران در دو همایش بین­ المللی لهستان و اسپانیا ارائه شود. نکتۀ مهم وجود دو پنل مجزا به نام استادان دانشگاه علامه طباطبائی در این دو همایش معتبر بین­ المللی است. عناوین این دو همایش، پنل های استادان دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین عناوین مقالات ایشان بدین قرار است:

همایش نخست: هجدهمین کنفرانس بین­المللی انجمن مطالعات آرمانشهری اروپا (گدانسک لهستان)

18th International Conference of the Utopian Studies Society – Europe, Solidarity and Utopia, 5-8th July 2017, Gdansk, Poland.

عنوان پنل استادان در همایش لهستان:

Thouth in Non-Western Cultures: Islamic and Iranian Intercultural Utopianism

همایش دوم: (بارسلونای اسپانیا)

The IFOR International Conference on Global Studies (Barcelona, Spain, july 14- July 16, 2017)

 

عنوان مقالات:

 

1.

Solidarity through dialogue and… on the basis of common human logic (a Hermenutical Study based on the Quran)

(دکتر محمدکاظم شاکر، استاد گروه علوم قرآن و حدیث) Arbaeen Pilgrimage as a Contemporary Model of Utopian Solidarity

(دکتر محمدکاظم شاکر، استاد گروه علوم قرآن و حدیث)

 

2.

Solidarity in Iranian Utopian Literature: The Utopian World of Saadi in Bustan

جلوه­های «همبستگی» در جهانِ آرمانشهری بوستانِ سعدی

 (دکتر عباسعلی وفایی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی)


3.

Solidariy in Nizami Ganjavis Utopian thoughts

(همبستگی در اندیشه­های آرمانشهری نظامی گنجوی)

(علیرضا امیدبخش استادیار گروه اسپانیایی، و محمدامیر جلالی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی)


Iranian Mysticism: Alternatives to Make a Better World

(عرفان ایرانی و راهکارهایی برای ساختن جهانی بهتر)

(علیرضا امیدبخش استادیار گروه اسپانیایی، و محمدامیر جلالی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی)

 

4.

Translation Movement as Historie points of solidarity among Human Beings: Prerequisite foe utopian Human Society

(میرسعید موسوی رضوی، استادیار گروه مترجمی انگلیسی)


5.

Utpoia as the place where Divergent Series Converge: A Deleuzean perspective

(دکتر مهدی پارسا خانقاه، استادیار گروه فلسفه)


 

 

تاریخ درج خبر: 1396/03/07 - ساعت درج خبر: ١٣:١١ - شماره خبر: ٣٥٧٧ - تعداد بازدید: 1541


خروج