• آرشیو اطلاعیه ها


پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات چینی"بورس اعزام به خارج از کشور"

دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در راستاي ارتقاي هرم اعضاي هیأت علمی و به منظور سنجش علمی و بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی، به صورت بورس اعزام به خارج طی دو مرحله آزمون کتبی، بررسی سوابق علمی و مصاحبه، دانشجوي دکتري در رشته زبان و ادبیات چینی می پذیرد. 

شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت درآزمون مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:

 متن کامل اطلاعیه 

 ورود به سامانه ثبت نام آزمون دکتری

 پیش نویس تقاضانامه ثبت نام آزمون نیمه متمرکز ورودي دوره دکتري سال ۱۳۹۶ 

تاریخ درج خبر: 1396/03/04 - ساعت درج خبر: ١٨:٢١ - شماره خبر: ٣٥٤٤ - تعداد بازدید: 1803


خروج