• آرشیو اطلاعیه ها


مدرنیته و سنت در فلسفه ژاپن مدرن: واکنش های بودیسم و شینتو به فلسفه غرب

انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و دانشگاه علامه طباطبائی برگزار میکنند:

مدرنیته و سنت در فلسفه ژاپن مدرن: واکنش های بودیسم و شینتو به فلسفه غرب 

سخنران: پروفسور شین ناگای 

شنبه 7 اسفند 1395 ساعت 14:30

سالن مطهری دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ درج خبر: 1395/12/05 - ساعت درج خبر: ١٢:٤٦ - شماره خبر: ٢٨٠٢ - تعداد بازدید: 594


خروج