• آرشیو اطلاعیه ها


همایش بین المللی ترجمه در فضای میان فرهنگی

گروه مترجمی زبان آلمانی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران در نظر دارد با همکاری دانشگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های ذیربط همایش بین المللی "ترجمه در فضای میان فرهنگی" را در ۱۵ اسفند ماه سال جاری برگزار کند. 

مهم ترین محورهای همایش :

۱.  چهره‌های شاخص در ترجمه‌های میان فرهنگی 

۲.  مختصات ترجمه در فضای میان‌فرهنگی 

۳.  ترجمه‌های میان‌فرهنگی درسابقه تاریخی ایران و اسلام 

۴.  عامل اجتماعی در ترجمه مفاهیم فرهنگی و فلسفی

۵.  عامل سنت در ترجمه مفاهیم فرهنگی و فلسفی

۶.  عامل زیست‌جهان در ترجمه مفاهیم فرهنگی و فلسفی 

۷.  پیوند سنت‌های فرهنگی-فلسفی با ساختار‌های زبانی و اجتماعی 

۸.  احداث پل‌های مفاهمه به رغم تفاوت‌های ساختاری در عرصه‌های زبانی و اجتماعی 

۹.  کلیات مشترک به رغم تنوع فرهنگ‌ها و فلسفه‌ها

۱۰.  مواجهه‌های زبانی و امتزاج افق‌ها 

۱۱.  سهم کمینه و بیشینه زبان‌ها در تفاهم میان فرهنگ‌های مختلف 

۱۲.  ترجمه‌پذیری یا ناپذیری ساختار‌های عمیقاً گره خورده به زبان

۱۳.  مطالعات یا فلسفه میان‌فرهنگی و مسئله ی فهم از منظر زبان 

۱۴.  مطالعات یا فلسفه میان فرهنگی و اجتماعی در بستر‌های زبانی 

۱۵.  مطالعات یا فلسفه میان‌فرهنگی و تنوع زبانی 

۱۶.  فلسفه‌ورزی و مطالعات علوم‌انسانی در زبان‌های غیر اروپایی

تاریخ درج خبر: 1395/12/05 - ساعت درج خبر: ١٣:٤٧ - شماره خبر: ٢٧٩٠ - تعداد بازدید: 741


خروج