• آرشیو اطلاعیه ها


تشویق آثار پژوهشی دانشجویان و کارشناسان

ازم به ذکر است، ارائه کلیه مستندات ذکرشده در شیوه نامه، بویژه مدارک مربوط به اعتبار و مرتبه علمی نشریات داخلی (علمی پژوهشی و علمی ترویجی) و خارجی (web of science,scopus, isc, master journal list, google scholar) و ضریب تاثیر نشریات خارجی، جهت بررسی و امتیازدهی ضروری است و آثار فاقد این مدارک مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
در مورد دانشجویان دکتری تنها مقالات مازاد بر تعهد فارغ التحصیلی تشویق خواهد شد.(یک مقاله علمی پژوهشی که لازمه دفاع از رساله دکتری و فارغ التحصیلی است مورد تشویق قرار نمی گیرد).

برای دریافت «شیوه نامه تشویق پدیدآوردندگان آثار» کلیک کنید.

تاریخ درج خبر: 1395/10/19 - ساعت درج خبر: ١٨:٠٣ - شماره خبر: ٢٤٠٠ - تعداد بازدید: 1052


خروج