• خبر روز


گروه زبان اسپانیایی برگزار می کند

به اطلاع میرساند که گروه زبان و ادبیات اسپانیایی در راستای فعالیتهای علمی _  پژوهشی و فرهنگی خود،‌ سه شنبه 21 فروردین از ساعت 9 الی 12، ‌کارگاهی تحت عنوان آشنایی با آداب و سنن اسپانیا را توسط دکتر ماریا دِل کارمن منندث از دانشگاه الیکانته اسپانیا در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه برگزار می نماید. 

به شرکت کنندگان گواهی بهره مندی از کارگاه نیز اهدا می‌شود.

تاریخ درج خبر: 1397/01/18 - ساعت درج خبر: ١٢:٤٨ - شماره خبر: ٥٨١٩ - تعداد بازدید: 560


خروج