• خبر روز


برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه، کلیه مقاطع تحصیلی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ اعلام شد.

 دانلود برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی 

تاریخ درج خبر: 1396/06/11 - ساعت درج خبر: ١٤:٢٤ - شماره خبر: ٤٠٧٦ - تعداد بازدید: 1792


خروج