• خبر روز


ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دانشگاه علامه طباطبائی ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان دکتری سال ۱۳۹۶، دستورالعمل ثبت نام، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان را اعلام نمود.

  پیام ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه در آﻏﺎز ﺳﺎل تحصیلی ۹۷-۹۶ 

دستور العمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی

 برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

 فرم مشخصات فردی پذیرفته شدگان

 فرم نظام وظیفه

 فرم الف 

 فرم د 

 فرم ه 

تاریخ درج خبر: 1396/06/07 - ساعت درج خبر: ١٨:٠٤ - شماره خبر: ٤٠٧٥ - تعداد بازدید: 1315


خروج