• خبر روز


گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی برگزار می کند:

گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند:

How Theories Travel: The Case of Skopos Theory

سخنران: پروفسور کریستین نورد از آلمان

زمان: شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۴ 

مکان: سالن شهید عضدی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ درج خبر: 1395/12/12 - ساعت درج خبر: ١٦:٤١ - شماره خبر: ٢٨٦٨ - تعداد بازدید: 1311


خروج