• خبر روز


گروه مترجمی زبان آلمانی و انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران برگزار میکنند:

گروه مترجمی زبان آلمانی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران برگزار میکنند:
وجوهی از هرمنوتیک بیگانه
سخنران پروفسور دکتر هانس کریستف گراف فن نایهاوس از دانشگاه کارلسروهه


زمان: شنبه ۱۴ اسفند، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷
مکان: سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی


تاریخ درج خبر: 1395/12/12 - ساعت درج خبر: ١٦:٢٦ - شماره خبر: ٢٨٦٧ - تعداد بازدید: 606


خروج