• خبر روز


جلسه نقد و بررسی کتاب «پایان تئولوژی» اثر بیژن عبدالکریمی

جلسه نقد و بررسی کتاب «پایان تئولوژی» اثر بیژن عبدالکریمی، در دانشکده ی ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور نویسنده­ ی اثر و همچنین محمدامین قانعی راد، محمدعلی مرادی، سیدجواد میری، حسین حجت پناه، سید مجید کمالی، شهریار پاک نیا برگزار شد.

پس از اولین جلسه­ در کتابخانه­ ی ملی که درهفته ی اول اسفند ماه 1395 برگزار شده بود، در روز دوشنبه نهم اسفند، دومین جلسه نقد و بررسی کتاب «پایان تئولوژی» اثر بیژن عبدالکریمی . که شامل دو جلد با نام های «تئولوژی، عقلانیت مدرن و علوم انسانی جدید» و «تئولوژی و تاریخ» است، در دانشکده ی ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور نویسنده­ ی اثر و همچنین محمدامین قانعی راد، محمدعلی مرادی، سیدجواد میری، حسین حجت پناه، سید مجید کمالی، شهریار پاک نیا برگزار شد. 

 

 

 

 

تاریخ درج خبر: 1395/12/09 - ساعت درج خبر: ٢٢:٠٧ - شماره خبر: ٢٨٤٥ - تعداد بازدید: 810


خروج