• خبر روز


بزرگداشت چهره ی ماندگار ادبیات و زبان فارسی

 

کانون شعر و ادب دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند:

«بزرگداشت چهره ی ماندگار ادبیات و زبان فارسی
"استاد سیروس شمیسا"»


۱۶ اسفندماه 1395 ساعت ۱۱ سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ درج خبر: 1395/12/09 - ساعت درج خبر: ١٠:٢١ - شماره خبر: ٢٨٣٣ - تعداد بازدید: 712


خروج